Чи наступає відповідальність за ст. 6 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"

Цивільно-правова відповідальнысть: теорія та практика застосування : матеріали науково-практичного круглого столу 7 жовтня 2013 р. - Одеса, 2013. - 66 с. С. 62.