Залежні патенти на промислові зразки

Юрист України. - 2013. - № 3. - С. 37-42.