Ліцензійний договір на використання торговельної марки

Цивільне та сімейне право України: в додаткових питаннях та відповідях. Загальна частина : навчальний посібник / За заг. ред. О. С. Кізлової ; Міжнар. гуманітар. ун-т. − Одеса : ТЕС, 2014. − 578 с. − С. 447 - 450.