Світловий дизайн: проблеми правовоъ охорони

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матер. III Міжнар. науково-практичноъ конф. (2013 р., м. Київ). - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 260 с. С. 238 - 240.