Критерії вибору способів правової охорони дизайнерських рішень як об'єктів права інтелектуальної власнсоті

Актуальні проблеми права інтелектуальної власнсоті: захист від контрафакції, піратства та плагіату : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9 жовтня 2012 р., м. Одеса). - Одеса, 2012. - 375 с. С. 118 - 122.