Протиріччя у правовому регулюванні службових об'єктів права інтелектуальної власності

Актуальні питання сучасної юридичної науки : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 червня 2011 р.): – у 2-х т. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т. 1. – С. 44 − 45.